Nakajima Ki-43-I "Hayabusa"
64sentai

Size: S /M / L / XL / XXL / XXXL
Color: WhitePrice: $US40.00 (Postage not included)


@
White
frontback